Πυελικός Πόνος

Ένα από τα πιο σύνθετα ιατρικά προβλήματα το οποίο διαταράζει την καθημερινότητα της γυναίκας είναι ο χρόνιος πυελικός πόνος. Μπορούμε να αναγνωρίσουμε το αίτιο του πυελικού πόνου και να το αντιμετωπίσουμε αποτελεσματικά ώστε να αποκτήσετε ξανά τον έλεγχο του σώματός σας.

Συχνές ερωτήσεις και απαντήσεις

Πυελικό πόνο ονομάζουμε τον πόνο που εμφανίζεται στο κατώτερο τμήμα της κοιλιάς και τον συναντάμε πολύ συχνά στις γυναίκες. Οι περισσότεροι τύποι πυελικού πόνου διακρίνονται ανάλογα με την χρονική στιγμή που συμβαίνουν, τη διάρκεια και τα χαρακτηριστικά τους και με το αν σχετίζονται με άλλα συμπτώματα. Πολλές περιπτώσεις πυελικού πόνου μπορούν να αντιμετωπιστούν με αναλγητικά φάρμακα αν και ορισμένες φορές χρειάζεται συμπληρωματική θεραπεία. Συνήθως προέρχεται από τα παρακάτω όργανα:

  • Έντερο
  • Ουροδόχος κύστη
  • Μήτρα
  • Ωοθήκες
  • Σάλπιγγες

Ο πυελικός πόνος μπορεί να είναι οξύς ή χρόνιος. Οξύ χαρακτηρίζουμε τον πόνο που έχει απότομη έναρξη ενώ χρόνιο εκείνον που έχει την τάση να επαναλαμβάνεται. Οι καταστάσεις που μπορούν να προκαλέσουν πυελικό πόνο είναι:

Αρχικά χρειάζεται η λήψη ενός λεπτομερούς ιστορικού από τον ιατρό για να προσδιοριστούν τα χαρακτηριστικά του πυελικού πόνου. Στη συνέχεια η γυναικολογική εξέταση με τη βοήθεια του υπερηχογραφήματος θα συμπληρώσει τη διαγνωστική προσέγγιση και θα βοηθήσει τον ιατρό να αποφασίσει το κατάλληλο θεραπευτικό πλάνο που χρειάζεται να ακολουθηθεί ή αν επιβάλλεται να γίνουν περαιτέρω εξετάσεις. Η αντιμετώπιση του πυελικού πόνου μπορεί να περιλαμβάνει:

  • Αντιβιωτική αγωγή
  • Αναλγητικά ή/και μη στεροειδή αντιφλεγμονώδη φάρμακα
  • Αντισυλληπτικά
  • Χειρουργική αντιμετώπιση
  • Ασκήσεις χαλάρωσης